Địa chỉ Xăm uy tin và thẩm mỹ nhất tại Ninh Bình
1987 Tattoo – 30 Nguyễn Thái Học – Tân Thành – tp. Ninh Bình | Điện thoại : 0936.87.7979